Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.

Malmö Proj AB har sin bas i Skåne men är verksamma i hela Sverige

Malmö Proj AB är ett konsultföretag som startade 2016

Hos oss finner ni en gedigen kunskap, bred erfarenhet och en klar förståelse för fastighets- och byggbranschen. Vi erbjuder tjänster inom projektledning, byggledning, entreprenadbesiktning och kontrollansvarig KA. Vi utför även termografering och underhållsplanering genom olika utbildningar och över 100 års yrkeserfarenhet har vi samlat på oss en ovärderlig
kunskapsbank.

Vi som utgör Malmö Proj AB anser att det är viktigt att ligga i framkanten och följa med i utvecklingen, detta säkerställer vi genom att kontinuerligt hålla oss uppdaterade om vad som händer på marknaden, såväl som genom löpande certifiering/diplomering. Allt för att möta framtidens krav och tillgodose våra uppdragsgivare.

Vårt arbete omfattar hela byggprojektet, från detaljplaner till färdigställande, i nära samarbete med beställaren. Vårt mål är att på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt uppfylla kundens mål och förväntningar, detta sker genom att vi ser till att budget hålls och att projektet flyter på samt håller rätt kvalitet. Vår ambition är att uppfylla era förväntningar, visioner och därmed skapa förtroende samt långsiktiga samarbeten.

Vi leder inte enbart projekteringen, vi upprättar även tidsplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och sköter myndighetskontakter. Den service vi tillhandahåller är alltid anpassad till de faktiska behoven. Ni som uppdragsgivare ska kunna känna trygghet i att vi leder ert projekt medan ni fokuserar på er kärnverksamhet. Vi har även stor erfarenhet inom ROT-projekt.