Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen, vilket du accepterar om du fortsätter.

Våra tjänster

Vi erbjuder

Byggledning

Byggledaren samordnar arbetet och resurserna påbyggarbetsplatsen. Effektiv projekt ledning på byggarbetsplatsen sparar tid och ser till att arbetet i byggprojektet fungerar smidigt. Byggledarens främsta uppgift är att bevaka uppdragsgivarens intressen genom att följa avtalet i entreprenad kontraktet. Om entreprenaden är delad entreprenad kan byggprojekt ledaren ävenansvara för attleda och organisera arbetarskyddet på byggarbetsplatsen.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-byggledning
icon-entreprenadbesikning

Entreprenadbesikning

Som företag kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet. Som beställare hos PROJAB får ni alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Vi offererar både större och mindre objekt, kontakta oss för en pris indikation.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

Fastighetsförädling

Vare sig det gäller ett hus eller en fastighet så bär det på en historia, detta ska tas tillvara på. Vi kan hjälpa dig i processen med allt från design, renovering till ombyggnation av både hus och lägenheter. Vi erbjuder en komplett helhetslösning, och har ett stort nätverk av samarbetspartners.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-fastighetsforadling
icon-projektledning

Projektledning

Vi är byggherrens ”förlängda arm”. Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar. Projektledaren arbetar med tydligt ansvar på rapportering av projektets alla skeden. Arbetet underlättas och effektiviseras genom vårt system för tidsplanering och kostnadsstyrning. Ledningssystemet innehåller checklistor och mallar för varje delprocess som ger projektledaren kontroll och stöd att styra projektet genom alla faser.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

Kontrollansvarig

För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Tidigare kallades motsvarande roll för Kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5) Hos PROJAB har vi anställda som är Kbehöriga (Komplicerad art).

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-kontrollansvarig
icon-termografering

Termografering

Termografering innebär en kvalitetsgranskning av en byggnads klimatskärm. Med hjälp av en värmekamera kan vi lokalisera och diagnostisera områden med köldbryggor, luftläckage, och bristfällig isolering från en synlig värmebild. Genom att identifiera dessa brister kan vi generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt- och mögelproblem.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

Underhållsplanering

Oavsett om ni har en större fastighet eller en mindre sådan, kräver denna tillgången förvaltning och underhåll för att inte förlora sitt värde. Underhåll innebär allt ifrån mindre uppgifter som ommålning till utbyte av handtag, men en fastighet kräver även underhåll i form av stora åtgärder som måste planeras väl, både tidsmässigt och ekonomiskt. Med en bra underhållsplan får du total kontroll på så väl underhållskostnaderna som på husets skick, detta är oerhört viktigt och detta kan vi hjälpa er med. Genom en strukturerad planering underhåll i god tid kan ni slippa akutåtgärder, och här finns det stora pengar att spara.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-underhallsplanering
icon-upphandling

Upphandling

Vi har stor erfarenhet inom upphandling av byggentreprenader och är väl pålästa inom det juridiska samt det byggtekniska. Vi hjälper er genom hela processen och levererar en helhetslösning som innebär att vi hjälper till med att ta fram beskrivning och förfrågningsunderlag till att vi sedan skickar ut detta för anbudsräkning, följt av utvärdering och kontraktsskrivning.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

Energi & miljö

Vid både nybyggnation och ombyggnad finns det energi att spara. Vid en energiutredning undersöker man hela klimatskalet ner till de enskilda systemens funktioner och drift. Vi hjälper er gärna med förslag till åtgärder gällande energieffektivisering av era objekt, allt ifrån tilläggsisolering och fönsterbyten till förnybar energi t.ex. bergvärme, solceller m.m.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-energimiljo
icon-vvs

VVS

Våra VVS-konsulter har en lång branscherfarenhet. Vi är Er heltäckande VVS konsult med all den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

Relining

Vi har lång erfarenhet av relining i alla typer av fastigheter. PROJAB:s reliningskonsulter och projektledare hjälper Er med alla eller utvalda delar under relining av stammarna i en fastighet. Relining är ett precisionsarbete som syftar till att säkra viktiga funktioner som vatten och avlopp. Relining är ett stort beslut som fastighetsägare eller förening som får stor effekt på ekonomin i fastigheten under lång tid. Våra reliningskonsulter bidrar med kunskap och expertis för ett lyckat reliningsprojekt.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-relining
icon-dranering

Dränering

Att ha vatten eller fukt som ligger an mot betongen över tid skapar ofta problem. Befintliga membran föråldras och rörelser i mark skapar sprickor i beläggningen. Det är vanligt med fuktproblem i källarna i våra fastigheter. Att dränera är en lösning för många fastigheter där PROJAB kan hjälpa Er med allt ifrån utredning, projektering till upphandling, projektledning och besiktning.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

Markarbeten

PROJAB kan markarbeten som omfattar allt ifrån inventering, dränering, grundarbete till finplanering av all yttre miljö vid byggnation som till exempel gräsmattor, trädgårdar, planteringar, asfaltering, ytbeläggningar eller stenläggning.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...

icon-markarbeten
icon-entreprenadbesikning

Areamätning

Boarea har blivit ett viktigt begrepp på dagens marknad, och det har blivit allt populärare för både köpare och säljare, så väl som hyresvärd och hyresgäst, att låta upprätta en areamätning. Projab har många års erfarenhet och hjälper dig gärna att ta fram arean på din bostad.

Läs mer om detta under "Referenser", klicka här...